Brf Fårholmen

Naturskönt boende vid Klarälven

Månad: mars 2013 (sida 1 av 2)

Mer information om brandskydd

Vi har lagt upp två dokument som beskriver vad man bör tänka på för att förhindra att en brand uppstår eller vad man bör tänka på om en brand har uppstått.

Dokumenten hittar ni på sidan Brandskydd som ligger under menyn Boende.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte håller vi den 15:e april. Om ni har något ni vill att vi tar upp så kan ni lämna det i vår brevlåda eller mejla till styrelsen@brffarholmen.se.

Ny medlem

Hej !

Lägenhet D12 är såld och vi får en ny granne redan den 15/4. Vi hälsar Lennart Zethson välkommen !

Garantibesiktning

Vi har kompletterat besiktningsprotkollet med många nya punkter avseende brister i trapphus, garage och gemensamma utrymmen. Vi har bokat in ett möte med besiktningsmannen samt Byggbolaget där vi kommer att diskutera hur vi skall komma till rätta med alla fel samt upprätta en åtgärdsplan.

Vi vill också uppmana er som har haft problem med läckage vid balkonger att begära en fuktkontroll i samband med att fel åtgärdas.

Vår utemiljö

På vår markritning finns flertalet växter som ännu inte är planterade. Dessa kommer Sverigehuset bekosta och vi kommer att se över ett förslag var vi ska plantera växterna. Vi kommer att skicka ut vårt förslag för påseende.

Brandskyddsgenomgång

Andreas Lindgren på Brandskyddslaget AB har utfört en brandskyddsgenomgång av fastigheterna och vi kommer att vidta följande åtgärder.

  • Förbättra skyltning av utrymningsvägar vid brand
  • Placera ut skåp med pulversläckare och brandfiltar i alla trapphus och uppgångar till trapphus från garage (totalt 6 st släckare)
  • Få informationsmaterial gällande brandskydd som skickas ut till samtliga boende

Vi återkommer med information när vi har fått hans rapport.

Energideklaration utförd

Magnus Stråle på Grontmij AB Karlstad har utfört en energideklaration på våra fastigheter. Vi väntar på hans utlåtande och vår förhoppning är att kunna spara energi med energideklarartionen som underlag.

Det hela betalas av Sverigehuset.

Nytt avtal för fastighetsskötsel

F.o.m. 1/4 kommer vi att byta leverantör angående drift och skötsel av våra fastigheter till Råums Maskin (samma som vår grannförening Klarälvsparken). Vi håller på och undersöker om vi på sikt kan samarbeta för att sänka kostnaderna.

Newsec samarbetar med Råums Maskin och kommer att övervaka fjärrvärme, el och ventilation.

Telefonnummer för porttelefon uppdaterade

Nu är telefonnumren för porttelefonen uppdaterade enligt era önskemål.

Om ni vill ändra nummer igen kan ni höra av till styrelsen@brffarholmen.se

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte håller vi den 25:e mars. Om ni har något ni vill att vi tar upp så kan ni antingen lämna det i vår brevlåda eller mejla till styrelsen@brffarholmen.se.

Äldre inlägg

© 2020 Brf Fårholmen

Tema av Anders NorenUpp ↑