Inom kort kommer vi att göra följande förändringar i vårt soprum:

  • Ofärgat glas 190 l (370 l), samma intervall som förut, 1 g/mån
  • Färgat glas 190 l (370 l), samma intervall som förut, 1 g/mån
  • Metallförpackningar 190 l (370 l), samma intervall som förut, 2 ggr/mån
  • Plastförpackningar, samma behållare 370 l, men hämtningsintervallet ändras till varje vecka, (2 ggr/mån)

Uppgifterna inom parentes gäller idag.

Vi har även bytt låset till dörren så att dörren låser sig automatiskt.