Dagordning, och årsredovisning kommer att delas ut i brevlådorna.