Andreas Lindgren på Brandskyddslaget AB har utfört en brandskyddsgenomgång av fastigheterna och vi kommer att vidta följande åtgärder.

  • Förbättra skyltning av utrymningsvägar vid brand
  • Placera ut skåp med pulversläckare och brandfiltar i alla trapphus och uppgångar till trapphus från garage (totalt 6 st släckare)
  • Få informationsmaterial gällande brandskydd som skickas ut till samtliga boende

Vi återkommer med information när vi har fått hans rapport.