Filtren för till- och frånluft skall normalt bytas varje halvår. I smutsiga områden kan tätare filterbyten behövas. En inbyggd timer är i normalfallet inställd för att påminna om filterbyte efter sex månader.

Instruktioner för byte av luftfilter

1. Ta ur stickproppen.

Ta ur stickproppen

2. Öppna aggregatluckan, genom att lossa de två skruvarna på framsidan,

Öppna aggregatluckan

3. Dra ut filtren A (tilluft) och B (frånluft).

Dra ut filter

4. Montera nya filter. Det rosa ska sitta på position B (tilluft), det gula på position A (frånluft). OBS! Vi har aggregat som öppnas åt både vänster och höger, position B (frånluft) sitter alltid mot gångjärnet på dörren.

5. Stäng och dra åt skruvarna för aggregatluckan.

6. Sätt i stickproppen.

7. Ta bort skyddspanelen genom att lossa på skruvarna.
OBS! Tänk på att styrkortet är strömförande!

8. Nollställ timern genom att trycka på återställningsknappen (rödmarkerad) i minst 5 sekunder.

Nollställ timer

9. Montera tillbaka skyddsluckan och dra åt skruvarna.

 

Här finns kompletta instruktioner för värmeåtervinningsaggregatet.