Nedan finner ni två dokument som lyfter fram vad man bör tänka på för att dels förhindra att en brand uppstår samt vad som är viktigt att tänka på om en brand uppstår.

Skydda ditt hem mot bränder
Skydda dig och dina grannar mot brand