Vår styrelse består av följande personer:

  • Ann-Christine Harnesk, ordförande
  • Olle Johannesson, vice ordförande samt teknik- och fastighetsfrågor
  • Kjell Skog, sekreterare
  • Andreas Carlson, ledamot
  • Per Johansson, ledamot
  • Katarina Ajemark, suppleant
  • Yvonne Hult, suppleant

Ni kan nå oss alla genom att skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@brffarholmen.se.