Underhållsansvaret regleras i sin helhet av bestämmelserna i 7 kap. 2 §, 4 § och 12 § bostadsrättslagen, se sidan 6 i broschyren.

Det går i stora drag ut på att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för att underhålla allt som inte tillhör bostadsrättshavarens underhållsansvar.

Mer detaljerat går att läsa under ”Vägledning för underhållsansvaret” på sidan 2 och 3.

Ladda ner broschyr: Vem ska underhålla bostadsrätten?